Extra föreningsmöte

Alla medlemmar är kallade till ett extra föreningsmöte.

Tid och plats: 20/6 kl 18:30 i klubbstugan.