Köregler

 1. För att kunna stå i kö för båtplats ska medlemsavgift vara betald senast XX/XX innevarande år.
 2. Placering i kön bestäms av anmälningsdatum.
 3. Platser fördelas enligt principen
  1. Plats i kön
  2. Båtens beskaffenhet (storlek, djupgående…)
 4. Platser fördelas enligt tillgång, 1:a handsplatser först, därefter 2:a handsplatser.
 5. Sökande kan tacka nej till erbjuden plats två gånger, tredje gången placeras sökande sist i kön.
 6. Medlem med ordinarie båtplats kan efter ansökan och styrelsebeslut, byta båtplatsen mot en plats i kön.
 7. Vid erbjudande om båtplats ska svar ges inom en vecka.
 8. Vid accepterande av båtplats ska båt sjösättas innevarande år.
 9. Om det är kö till båtplatser gäller en båtplats per person.